inspektor nadzoru wrocław  

O firmie

Biuro istnieje od 1995 roku. W tym czasie prowadziło nadzór budowlany we wszystkich branżach dla Inwestorów polskich i zagranicznych. Były to: supermarkety, hotele, obiekty logistyczne, budynki wielofunkcyjne, budynki mieszkalne, stacje benzynowe, hale sportowe, parkingi wielopoziomowe i inne.

Głównym zadaniem Biura jest nadzór inwestorski prowadzony w imieniu Inwestora i polega on na:

  • reprezentowaniu interesów Inwestora w Urzędach Administracji Państwowej oraz u dostawców mediów, dokonywaniu dodatkowych uzgodnień, o ile zachodzi taka potrzeba w trakcie realizacji inwestycji
  • bieżącej współpracy z biurem projektów odpowiedzialnym za projekt inwestycji
  • kompleksowej kontroli technicznej na każdym etapie realizacji inwestycji, sprawowanej przez doświadczonych i uprawnionych Inspektorów Nadzoru
  • przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego

W trakcie realizacji inwestycji Inspektor Nadzoru dokonuje szczegółowej kontroli wykonywanych prac, bada też czy wbudowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Czyni to wszystko z najwyższą starannością, z myślą o celu jakim jest prawidłowo zrealizowana inwestycja.

Dokonujemy także przeglądów okresowych budynków
- rocznych i pięcioletnich
-zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego.

Nasza chlubą są… liczne referencje.

Terenem dział‚ania Biura jest Wrocław i cał‚y teren Dolnego Ślą…ska

  inspektor nadzoru wrocław  

inspektor nadzoru wrocław
Supermarket Auchan w trakcie realizacji, Racibórz.